Czasami nie możemy skorzystać z własnego pojazdu. Na szczęście istnieje możliwość jego wynajmu od osoby trzeciej bądź wyspecjalizowanego podmiotu. Zanim jednak wsiądziemy za kółko wymarzonego auta, sprawdźmy umowę najmu. Część informacji na temat pojazdu musi się w niej znaleźć. Co zatem powinien zawierać taki dokument?

Umowa najmu i użyczenia – czym są?

Zacznijmy od tego, że w polskiej terminologii prawnej obowiązują dwa pojęcia: umowa najmu oraz umowa wypożyczenia samochodu – https://www.best-rent.pl/blog/wzor-umowy-najmu-samochodu-do-druku/. Nie wolno ich mylić, gdyż tą ostatnią mogą spisać co do zasady jedynie osoby prywatne. Jeśli zatem pożyczamy dobremu znajomemu pojazd i chcemy być „kryci” pod kątem prawnym, to spisanie takiego dokumentu jest jak najbardziej wskazane.

Umowę najmu spisują dwie strony: osoba wypożyczająca auto i podmiot, który oferuje usługę jego wypożyczenia. Mowa tu o usłudze odpłatnej, której zapisy podlegają prawu cywilnemu i Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Jakie informacje powinna zawierać umowa najmu auta?

Właściwie sporządzona umowa najmu samochodu powinna zawierać wszystkie najważniejsze informacje na temat pojazdu. Mowa tu przede wszystkim o marce oraz modelu auta, jego numerze rejestracyjnym, roku produkcji, a także numerze VIN.

Oprócz tego wypełniony druk powinien zawierać dane obydwu stron, które podpisują tę umowę. Chodzi tu rzecz jasna o imię, nazwisko, nazwę firmy, numer PESEL, a także o miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności. Jeśli prowadzimy firmę, musimy również umieścić na umowie dane naszego przedsiębiorstwa, w tym nazwę podmiotu oraz numer KRS lub REGON.

Dlaczego warto spisywać umowę najmu samochodu?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do sporządzenia umowy za odpłatną usługę realizowaną w ramach prowadzonej przez nie działalności. Osoby fizyczne (prywatne) nie mają takiego obowiązku, ale również w ich przypadku wskazane jest sporządzenie takiego dokumentu. Na jego podstawie można bowiem rościć sobie prawa do zaspokojenia ewentualnych roszczeń z którejkolwiek ze stron. Umowa jest dokumentem potwierdzającym określoną relację między osobami. Jeśli w trakcie wynajmu dojdzie np. do uszkodzenia pojazdu, będzie ona podstawą do zwrotu wszystkich należności z tytułu naprawy pojazdu. Poza tym umowa będzie również podstawą do ewentualnych działań podejmowanych na drodze sądowej.

Wzór umowy najmu można znaleźć np. na stronie Best-Rent. Dzięki temu sporządzenie dokumentu i obopólne wypełnienie go będzie jeszcze łatwiejsze niż dotychczas.

Leave a Comment